शाहूवाडी 3.8 मिमी पावसाची नोंद

कोल्हापूर : जिल्ह्यात शाहूवाडी तालुक्यात 3.8 मिमी पाऊस पडल्याची नोंद झाली आहे.

जिल्ह्यात 24 तासात पडलेला एकूण पाऊस मिमी मध्ये पुढीलप्रमाणे -हातकणंगले- 0.2 मिमी, शिरोळ – 0.1 मिमी, पन्हाळा- 1.1, शाहूवाडी- 3.8 मिमी, राधानगरी- 2.4 मिमी, गगनबावडा-2.7 मिमी, करवीर- 0.3 मिमी, कागल- 0.3 मिमी, गडहिंग्लज- निरंक मिमी, भुदरगड- 3 मिमी, आजरा-1.1 मिमी, चंदगड- 1.6 मिमी पाऊस पडल्याची नोंद आहे.