चाट मसाला आर्द्रतेपासून वाचवण्याच्या टिप्स 

पावसाळ्यात ओलाव्यामुळे मसाले खराब होतात. चाट मसाला आर्द्रतेपासून वाचवण्यासाठी  जाणून घेऊ या उपाय.

पावसाळ्यात चाट मसाला आर्द्रत्येपासून वाचवण्यासाठी त्याच्या डब्याचे झाकण घट्ट बंद करा. ते थोडेसे देखील उघडे ठेवू नका.

चाट मसाला वापरताना चुकूनही ओला हात लावू नका.

चुकूनही ओले हात वारल्याने चाट मसाला खराब होऊ शकतो.

चाट मसाला बराच काळ ताजा ठेवण्यासाठी चाट मसाल्यामध्ये कडुलिंबाची पाने टाका आणि भांडे काही वेळ उघडे ठेवा. असे केल्याने कडुलिंबाच्या वासासोबतच घरातील किडेही पळून जातील आणि चाट मसालाही ताजा राहील.