राधानगरी धरणाचे पाच दरवाजे खुले; पंचगंगेची पाणी पातळी ४१ फूट ७ इंच

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील राधानगरी धरणात 235.97 दलघमी पाणीसाठा आहे. राधानगरी धरणाचे स्वयंचलित दरवाजे क्र. 3,4,5,6 व 7 खुले असून सध्या धरणातून 8740 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे.राजाराम बंधाऱ्यावर पंचगंगा नदीची पाणी पातळी ४१ फूट ७” इंच इतकी आहे.

पंचगंगा नदीवरील- शिंगणापूर, राजाराम, सुर्वे, रुई, इचलकरंजी, तेरवाड व शिरोळ, भोगावती नदीवरील- हळदी, सरकारी कोगे, राशिवडे, शिरगांव, तारळे व खडक कोगे, कासारी नदीवरील- वालोली, यवलूज, पुनाळ तिरपण, ठाणे आळवे, बाजारभोगाव, पेंडाखळे, कांटे, करंजफेन व कुंभेवाडी, कडवी नदीवरील- सवते सावर्डे, शिरगांव, सरुड पाटणे, कोपार्डे, भोसलेवाडी व वालुर, वेदगंगा नदीवरील- कुरणी, बस्तवडे, चिखली, निळपण, वाघापूर, म्हसवे, गारगोटी, शेणगांव व शेळोली, घटप्रभा नदीवरील- कानर्डे सावर्डे व अडकूर, वारणा नदीवरील- चिंचोली, माणगांव, कोडोली, तांदुळवाडी, शिगांव, खोची, मांगले-सावर्डे, चावरे व दानोळी, दुधगंगा नदीवरील- दत्तवाड, सुळकुड, सिध्दनेर्ली, बाचणी, सुळंबी, तुरंबे व वाळवे, कुंभी नदीवरील- शेणवडे, कळे, वेतवडे व मांडुकली, तुळशी नदीवरील- बीड, आरे, बाचणी, घुंगुरवाडी व कांचणवाडी, ताम्रपर्णी नदीवरील- कुर्तनवाडी, चंदगड, कोवाड, हल्लारवाडी व कोकरे, धामणी नदीवरील- सुळे, आंबर्डे व गवशी, हिरण्यकेशी नदीवरील- निलजी, ऐनापूर, गिजवणे व चांदेवाडी असे 76 बंधारे पाण्याखाली आहेत.

आपल्या जिल्ह्यातील धरणांमध्ये पुढीलप्रमाणे पाणीसाठा आहे. राधानगरी 235.97 दलघमी, तुळशी 94.52 दलघमी, वारणा 893.19 दलघमी, दूधगंगा 628.87 दलघमी, कासारी 66.96 दलघमी, कडवी 71.24 दलघमी, कुंभी 69.20 दलघमी, पाटगाव 97.24 दलघमी, चिकोत्रा 41.86 दलघमी, घटप्रभा 44.17 दलघमी, आंबेआहोळ 30.98 जंगमहट्टी, जांबरे, चित्री मध्यम प्रकल्प व कोदे लघु प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरले आहेत.

        तसेच बंधाऱ्यांची पाणी पातळी पुढीलप्रमाणे आहे. राजाराम 41.7 फूट, सुर्वे 39.5 फूट, रुई 69.11 फूट, इचलकरंजी 65 फूट, तेरवाड 58.3 फूट, शिरोळ 55.6 फूट, नृसिंहवाडी 54.5 फूट, राजापूर 43.7 फूट तर नजीकच्या सांगली  28.10 फूट व अंकली 34.4 फूट अशी आहे.

राधानगरी तालुक्यात 74.5 मिमी पाऊस
जिल्ह्यात काल दिवसभरात राधानगरी तालुक्यात 74.5 मिमी पाऊस पडल्याची नोंद झाली आहे.
हातकणंगले- 10.6 मिमी, शिरोळ -6.6 मिमी, पन्हाळा- 33.8 मिमी, शाहूवाडी- 44.1 मिमी, राधानगरी- 74.5 मिमी, गगनबावडा- 70.1 मिमी, करवीर- 71.5 मिमी, कागल- 29.7 मिमी, गडहिंग्लज- 30 मिमी, भुदरगड- 53.2 मिमी, आजरा- 74.2 मिमी, चंदगड- 56.9 मिमी असा एकूण 36.5 मिमी पाऊस पडल्याची नोंद आहे.